Trung tâm Nghiên cứu & sản xuất động vật thí nghiệm chuẩn thức

Chức năng: có chức năng nghiên cứu và sản xuất động vật thí nghiệm phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và sản xuất vắc xin ở trong và ngoài Viện.

Cơ cấu tổ chức:

  • Tổ giống cấp I và dinh dưỡng cho chuột
  • Tổ giống cấp II và sản xuất chuột
  • Tổ Giám sát môi trường và phòng bệnh
  • Tổ vận hành thiết bị, sản xuất thức ăn và sấy trấu

Lãnh đạo:

  • Phó Giám đốc phụ trách quản lý, điều hành Trung tâm: CN. Nguyễn Thị Mai Hương

Thành tích: