Thông báo

67

67

Ngày 14/6/2021, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã ký ban hành Quyết định phê duyệt chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện, gồm 6 ngành như sau:
Xem thêm

347

347

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khoá 41 năm 2021 như sau:
Xem thêm

108

108

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 314 của NCS Trương Thái Phương, chuyên ngành: Vi sinh y học.
Xem thêm

96

96

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 313 của NCS Hoàng Thu Thủy, chuyên ngành: Vệ sinh xã hội  học và Tổ chức y tế.
Xem thêm

106

106

Tên luận án:“Theo dõi tải lượng HIV thường quy ở bệnh nhân điều trị thuốc khángvi rút bậc một tại khu vực Miền Bắc Việt Nam”.
Xem thêm

99

99

Đề tài luận án: Thực trạng cung ứng thuốc của các cơ sở bán lẻ thuốc tư nhân và hiệu quả can thiệp tại hai huyện vùng nông thôn tỉnh Hải Dương.
Xem thêm