Thông báo

73

73

Đề tài luận án:   “Đặc điểm sinh học phân tử của Escherichia coli mang gen mcr-1 kháng colistin phân lập từ người và vật nuôi, thực phẩm và nước tại xã Thanh Hà, Hà Nam, năm 2015”.
Xem thêm

279

279

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố Danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 42 năm 2022.
Xem thêm

73

73

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 332 của NCS Trần Thị Mai Hưng.
Xem thêm

55

55

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 331 của NCS Trần Quốc Cường.
Xem thêm

77

77

Đề tài luận án: Thực trạng và chi phí đầy đủ dịch vụ khám, chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình năm 2018 .
Xem thêm

82

82

Đề tài luận án: Thực trạng nhiễm ký sinh trùng sốt rét và hiệu quả điều trị có giám sát trực tiếp trường hợp bệnh sốt rét tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, 2019-2020.
Xem thêm