Nghiên cứu khoa học - Đào tạo

40

40

Ngày 08/5/2015, Viện trưởng ký Quyết định số 496/QĐ-VSDTTƯ về việc Phê duyệt chương trình và tài liệu đào tạo liên tục "Thực hành tiêm chủng an toàn".Nội dung chi tiết xem tại đây:Fwd__Quyết_đinh_phê_duyệt_chương_trình_và_tài_tài_liệu_đào_tạo_liên_tục___Thực_hành_tiêm_chủng_an_toàn_.zipTrân trọng...
Xem thêm

37

37

Ngày 18/10/209, Viện trưởng ký Quyết định số 1441/QĐ-VSDTTƯ ngày 18/10/2019 về việc phê duyệt Chương trình và tài liệu đào tạo liên tục "Thực hành tốt bảo quản vắc xin".Nội dung chi tiết xem tại...
Xem thêm

38

38

Ngày 18/01/2022, Viện trưởng ký Quyết định số 71/QĐ-VSDTTƯ về việc phê duyệt chương trình và tài liệu đào tạo liên tục "Chẩn đoán bệnh Sốt xuất huyết dengue trong phòng thí nghiệm".
Xem thêm

41

41

Ngày 09/5/2013, Viện trưởng ký Quyết định số 516/QĐ-VSDTTƯ ngày 09/5/2013 về việc Phê duyệt Chương trình và tài liệu đào tạo liên tục "An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm vi sinh".
Xem thêm

49

49

Ngày 24/01/2022, Viện trưởng ký Quyết định số 89/QĐ-VSDTTƯ về việc Phê duyệt Kế  hoặch đào tạo liên tục năm 2022.
Xem thêm

29

29

Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ra Quyết định Phê duyệt kế hoạch đào tạo liên tục năm 2021.
Xem thêm