Nghiên cứu khoa học - Đào tạo

84

84

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố Danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 40 năm 2020 - Đợt 2.
Xem thêm

130

130

Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 40 năm 2020 - Đợt 2. 
Xem thêm

38

38

Đề tài: “THỰC TRẠNG NĂNG LỰC PHÁT HIỆN, QUẢN LÝ, ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM TẠI CÁC TRẠM Y TẾ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆP, 2016 - 2019”.
Xem thêm

36

36

Đề tài:  “THỰC TRẠNG NGUY CƠ MẮC BỆNH DẠI Ở NGƯỜI LÀM NGHỀ GIẾT MỔ CHÓ VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP TẠI MỘT SỐ QUẬN, HUYỆN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI, 2016 - 2018”.
Xem thêm

191

191

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố Danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 40 năm 2020.
Xem thêm

44

44

Tên luận án:  Thực trạng viêm não Nhật Bản, một số đặc điểm của véc tơ và tác nhân gây bệnh tại khu vực Tây Nguyên, 2005-2018.
Xem thêm