Danh mục

Bài viết Dịch vụ

Kháng huyết thanh phòng bệnh dại có tác dụng gì, ai cần tiêm ?

886

Huyết thanh kháng dại tinh chế để tạo nhanh miễn dịch thụ động trong thời gian ngắn cho những người tiếp xúc với bệnh...
Chi tiết

Quản lý chất lượng

555

555

Sổ tay chất lượng ISO 9001:2008
Xem thêm