Trung tâm nghiên cứu và sản xuất động vật thí nghiệm chuẩn thức (Trung tâm Cimade)

I. Giới thiệu chung

    Nhà chăn nuôi với dự án tài trợ của CIMADE và tổ chức Vì Tiến Bộ loài người của Thụy Sỹ được xây dựng xong năm 1989. Trung tâm được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 1989, với hơn1000 m2 dùng để chăn nuôi một số giống chuột nhắt, chuột lang, chuột đất vàng,thỏ, sản xuất thức ăn tổng hợp, sấy trấu vô trùng … để phục vụ sản xuất vắcxin và các nghiên cứu khoa học khác. Thực chất Trung tâm được hình thành từ tổ chăn nuôi thực nghiệm thuộc khoa Vi rút năm 1980.

   Giai đoạn I: Từ năm 1980 – 1989 Trung tâm Cimade được xây dựng từ Tổ thực nghiệm thuộc khoa Virut theo quyết định số 42/TCCB, ngày 08 tháng 11 năm 1989. Đây là thời kỳ chăn nuôi với mô hình thử nghiệm trên quy mô nhỏ, giai đoạn này nghiên cứu nhằm tiêu chuẩn hoá các vấn đề về thức ăn cho từng loại động vật thí nghiệm, nuôi thích nghi các giống động vật của nước ngoài vào Việt Nam và xây dựng các qui trình chăn nuôi phù hợp với điều kiện Việt Nam.

   Giai đoạn II: Từ năm 1989 – 1996 là giai đoạn nghiên cứu lai tạo giống, theo dõi các số liệu sinh sản của các phòng giống và các phòng sản xuất. Nghiên cứu một số bệnh thường gặp trên các loại động vật, đề ra các biện pháp phòng bệnh nâng cao chất lượng động vật cấp.

   Giai đoạn III: Từ năm 1997 đến nay là giaiđoạn xây dựng mô hình chăn nuôi công nghiệp phù hợp với điều kiện của Trung tâm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng động vật cho sản xuất, kiểm định các loại vắcxin và các nghiên cứu khoa học khác. (Công suất cung cấp ban đầu là 20.000con/năm, đến nay đã đạt trung bình khoảng 300.000 con/năm).

II. Lãnh đạo Trung tâm

   Trung tâm phát triển được như ngày nay là nhờ công lao to lớn và sự chỉ đạo có tầm nhìn xa của các đồng chí Lãnh đạo Viện như: GS.TSKH Hoàng Thủy Nguyên, GS.TS Hoàng Thủy Long, GS.TS Nguyễn Trần Hiển, GS.TS Đặng Đức Anh... và các đồng chí Lãnh đạo Trung tâm như Cử nhân Hoàng Minh Tuyết, Bác sỹ thú y Vũ Thị Vương, Cử nhân Phạm Sơn Thủy.

III. Số lượng viên chức, hợp đồng hiện tại:

  Trung tâm có 18 viên chức, hợp đồng lao động. Trong đó có 03 đại học, 1 cao đẳng, 03 trung cấp và 11 công nhân kỹ thuật.

Tóm lược bài viết

 Nhà chăn nuôi với dự án tài trợ của CIMADE và tổ chức Vì Tiến Bộ loài người của Thụy Sỹ được xây dựng xong năm 1989. Trung tâm được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 8 năm 1989, với hơn1000 m2 dùng để chăn nuôi một số giống chuột nhắt, chuột lang, chuột đất vàng,thỏ, sản xuất thức ăn tổng hợp, sấy trấu vô trùng … để phục vụ sản xuất vắcxin và các nghiên cứu khoa học khác. Thực chất Trung tâm được hình thành từ tổ chăn nuôi thực nghiệm thuộc khoa Vi rút năm 1980.

   Giai đoạn I: Từ năm 1980 – 1989 Trung tâm Cimade được xây dựng từ Tổ thực nghiệm thuộc khoa Virut theo quyết định số 42/TCCB, ngày 08 tháng 11 năm 1989. Đây là thời kỳ chăn nuôi với mô hình thử nghiệm trên quy mô nhỏ, giai đoạn này nghiên cứu nhằm tiêu chuẩn hoá các vấn đề về thức ăn cho từng loại động vật thí nghiệm, nuôi thích nghi các giống động vật của nước ngoài vào Việt Nam và xây dựng các qui trình chăn nuôi phù hợp với điều kiện Việt Nam.

   Giai đoạn II: Từ năm 1989 – 1996 là giai đoạn nghiên cứu lai tạo giống, theo dõi các số liệu sinh sản của các phòng giống và các phòng sản xuất. Nghiên cứu một số bệnh thường gặp trên các loại động vật, đề ra các biện pháp phòng bệnh nâng cao chất lượng động vật cấp.


Các bài viết liên quan