Danh mục

các bài viết nổi bật

Thư mời báo giá Phục vụ công tác mua sắm hóa chất, vật tư năm 2024

35

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu mua hóa chất, vật tư theo danh mục chi tiết trong Phụ lục 1
Chi tiết

Tin tức - Sự kiện

7

7

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu mời báo giá cung cấp thiết bị tin học cho Trung tâm Dịch vụ Y tế dự phòng của Viện.
Xem thêm

22

22

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu may đồng phục bảo hộ lao động cho viên chức, người lao động năm 2024 để phục vụ cho việc chăn nuôi động vật thí nghiệm;
Xem thêm

28

28

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu mua sinh phẩm, vật tư theo danh mục chi tiết trong Phụ lục 1.
Xem thêm

55

55

Ngày 13/6/2024 vừa qua, Đoàn thanh niên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Quận đoàn.
Xem thêm

44

44

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu Thuê dịch vụ kiểm toán tài chính năm 2023 cho Dự án “Nâng cao năng lực y tế công cộng thiết yếu khu vực miền Bắc Việt Nam giai đoạn 2016-2021” và “Nâng cao năng lực y tế công cộng thiết yếu khu vực miền Bắc Việt Nam giai đoạn 2021-2026” CDC Hoa Kỳ viện...
Xem thêm

88

88

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các hoạt động mua sắm sinh phẩm, hoá chất, vật tư tiêu hao sử dụng nguồn vốn dự án “Nâng cao năng lực y tế công cộng thiết yếu khu vực miền Bắc Việt Nam giai đoạn 2021-2026” do CDC Hoa Kỳ viện trợ không hoàn lại. 
Xem thêm