Danh mục

các bài viết nổi bật

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

82

Hiện nay, Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ y sinh, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu mua sắm các thiết...
Chi tiết

Tin tức - Sự kiện

37

37

Căn cứ dự toán Bộ Y tế giao cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tại Quyết định số 3224/QĐ-BYT ngày 15/8/2023, nhu cầu sử dụng vắc xin viêm gan B triển khai trong Chương trình TCMR cho trẻ em dưới 1 tuổi là 1.000.000 liều.
Xem thêm

39

39

Căn cứ dự toán Bộ Y tế giao cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tại Quyết định số 3224/QĐ-BYT ngày 15/8/2023, nhu cầu sử dụng vắc xin Rota uống triển khai trong Chương trình TCMR cho trẻ em dưới 1 tuổi là 1.822.000 liều.
Xem thêm

38

38

Căn cứ dự toán Bộ Y tế giao cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tại Quyết định số 3224/QĐ-BYT ngày 15/8/2023, nhu cầu sử dụng vắc xin viêm não Nhật Bản triển khai trong Chương trình TCMR cho trẻ em dưới 1 tuổi là 1.400.000 liều.
Xem thêm

39

39

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ Tổ chức các lớp tập huấn cho các hoạt động về phòng chống Bệnh không lây nhiễm trong tháng 10/2023. 
Xem thêm

41

41

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo điều chỉnh nội dung Phụ lục 1 - Các quy định về văn bằng kèm theo Công văn số 1114/VSDTTƯ-ĐTKH ngày 19/6/2023.
Xem thêm

60

60

Sáng ngày 30/8, đoàn giám sát Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương do PGS. TS. Dương Thị Hồng - Phó Viện trưởng phụ trách quản lý, điều hành Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Yên Bái về tăng cường công tác tiêm chủng mở rộng; 
Xem thêm