Danh mục

Bài viết Dịch vụ

Trẻ đi học sẽ phải có giấy chứng nhận tiêm chủng đầy đủ

23799

 Dự kiến từ 2019 - 2020, các gia đình cần có giấy chứng nhận tiêm chủng đầy đủ cho các trẻ nhập học mẫu giáo. Trước...
Chi tiết

Huyết thanh & sản phẩm y tế