Danh mục

Bài viết Dịch vụ

Bước tiến mới trong sản xuất vaccine “made in Việt Nam”

1288

Việt Nam hiện đã tự sản xuất được 8/12 loại vaccine sử dụng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Với việc...
Chi tiết

Thử nghiệm