Danh mục

Bài viết Dịch vụ

Xét nghiệm HIV vào lúc nào là chính xác?

955

"Nếu tính từ ngày virus HIV xâm nhập cơ thể thì sau đó 2 tháng xét nghiệm có thể phát hiện được bệnh không?".
Chi tiết

Xét nghiệm thực phẩm