Khoa Vi khuẩn

Chức năng: có chức năng chẩn đoán, giám sát, nghiên cứu, đào tạo và tư vấn về vi khuẩn gây bệnh.

Cơ cấu tổ chức:

 • Phòng thí nghiệm Vi khuẩn hô hấp
 • Phòng thí nghiệm Vi khuẩn đường ruột
 • Phòng thí nghiệm Kháng kháng sinh
 • Phòng thí nghiệm Mycobacteria
 • Phòng thí nghiệm Vi khuẩn đặc biệt
 • Phòng thí nghiệm Vi khuẩn kỵ khí
 • Phòng Pha chế môi trường

Lãnh đạo:

 • Trưởng Khoa: PGS. TS. Hoàng Thị Thu Hà
 • Phó Trưởng Khoa: TS. Trần Huy Hoàng

Thành tích:

 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 • Bằng khen Bộ Y tế
 • Tập thể Lao động xuất sắc