Tin tức nổi bật

6

6

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán. 

Xem thêm

10

10

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu thuê chuyên gia thực hiện dịch tư vấn kỹ thuật. 

Xem thêm

10

10

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu sử dụng vé máy bay cho đại biểu tham dự tập huấn “Triển khai Giám sát trọng điểm HIV lồng ghép phỏng vấn hành vi (HSS/HSS+) năm 2024” tại Hà Nội thuộc “Dự án Nâng cao năng lực y tế công cộng thiết yếu khu vực miền Bắc Việt Nam giai đoạn 2021-2026”, 

Xem thêm

15

15

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có kế hoạch tổ chức tập huấn “Triển khai Giám sát trọng điểm HIV lồng ghép phỏng vấn hành vi (HSS/HSS+) năm 2024” thuộc “Dự án Nâng cao năng lực y tế công cộng thiết yếu khu vực miền Bắc Việt Nam giai đoạn 2021-2026”,

Xem thêm