Tin tức nổi bật

37

37

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu mua một số loại vắc xin, sinh phẩm y tế theo danh mục chi tiết trong Phụ lục 1. 

Xem thêm

29

29

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bảo dưỡng tủ bảo quản nhiệt độ âm của Viện.

Xem thêm

30

30

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải từ quá trình đóng gói và vận chuyển vắc xin.

Xem thêm

31

31

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có kế hoạch bảo dưỡng hệ thống điều hòa trung tâm của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Xem thêm