Tin tức nổi bật

44

44

Ngày 29/4/2021 Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT) trực thuộc Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã cấp giấy chứng nhận trang thiết bị y tế - Hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ y sinh trực thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 

Xem thêm

40

40

Hiện nay, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua sắm danh mục hàng hóa để thực hiện các hoạt động chuyên môn của Viện (chi tiết danh mục hàng hóa tại phụ lục 1 đính kèm). 

Xem thêm

26

26

Hiện nay, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua sắm danh mục hàng hóa để thực hiện các hoạt động chuyên môn của Viện (chi tiết danh mục hàng hóa tại phụ lục 1 đính kèm). 

Xem thêm

107

107

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khoá 41 năm 2021 như sau:

Xem thêm