Tin tức nổi bật

14

14

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua vắc xin DPT-VGB-Hib sử dụng trong Tiêm chủng mở rộng.

Xem thêm

25

25

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm toán tài chính giai đoạn 2021 cho dự án “Nâng cao năng lực y tế công cộng thiết yếu khu vực miền Bắc Việt Nam giai đoạn 2016-2021” do Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC Hoa Kỳ) viện trợ.

Xem thêm

26

26

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm toán tài chính giai đoạn 2020-2022 cho dự án “Hỗ trợ triển khai tiêm bổ sung vắc xin bại liệt (IPV) trong tiêm chủng mở rộng” do GAVI tài trợ. 

Xem thêm

76

76

Từ ngày 14/7/2022 đến ngày 09/9/2022 các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025,

Xem thêm