Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm

Chức năng: có chức năng tổ chức, chỉ đạo, triển khai và nghiên cứu về giám sát, phòng và chống các bệnh truyền nhiễm, các vấn đề sức khỏe nổi trội tại cộng đồng.

Cơ cấu tổ chức:

 • Phòng Giám sát và Phòng chống dịch
 • Phòng Kiểm dịch y tế quốc tế
 • Văn phòng Dự án Tiêm chủng mở rộng miền Bắc
 • Văn phòng Dự án Phòng chống bệnh dại

Lãnh đạo:

 • Trưởng khoa: TS. Ngũ Duy Nghĩa
 • Phó Trưởng Khoa: PGS.TS. Phạm Quang Thái

Thành tích:

 • Huân chương lao động hạng nhì
 • Huân chương lao động hạng ba
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 • Bằng khen của Bộ Y tế.
 • Tập thể lao động xuất sắc.