Danh mục

các bài viết nổi bật

HỘI NGHỊ CHỈ ĐẠO TUYẾN NĂM 2024 VỚI CHỦ ĐỀ “TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC KIỂM SOÁT CÁC BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM SAU ĐẠI DỊCH”

51

Ngày 11/7/2024, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình...
Chi tiết

Tin Trong Viện

24

24

TT ỨDKHCNYS - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp vật tư, sinh phẩm, hóa chất cho hoạt động sản xuất bộ mẫu Ngoại kiểm HIV.
Xem thêm

24

24

TT ỨDKHCNYS - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp vật tư, sinh phẩm, hóa chất cho hoạt động sản xuất bộ mẫu Ngoại kiểm HIV-HBV-HCV.
Xem thêm

28

28

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu sử dụng Vé máy bay chặng Hà Nội - Quy Nhơn - Hà Nội
Xem thêm

27

27

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu sửa chữa, thay thế hệ thống cáp quang và thiết bị kết nối nội bộ của Viện.
Xem thêm

45

45

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu sử dụng vé máy bay cho cán bộ đi công tác giám sát, hỗ trợ kỹ thuật thuộc “Dự án Nâng cao năng lực y tế công cộng thiết yếu khu vực miền Bắc Việt Nam giai đoạn 2021-2026”, cụ thể như sau:   
Xem thêm

43

43

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu mua một số loại vắc xin, sinh phẩm y tế theo danh mục chi tiết trong phụ lục 1.
Xem thêm