Danh mục

các bài viết nổi bật

GIAO LƯU BÓNG BÀN CÓ GIẢI THƯỞNG GIỮA VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG VÀ BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

100

Nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh Việt Nam mùng 2/9, được sự đồng ý của lãnh đạo 2 đơn vị, Ban chấp hành Công đoàn...
Chi tiết

Tin Trong Viện

39

39

Căn cứ dự toán Bộ Y tế giao cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tại Quyết định số 3224/QĐ-BYT ngày 15/8/2023, nhu cầu sử dụng vắc xin Rota uống triển khai trong Chương trình TCMR cho trẻ em dưới 1 tuổi là 1.822.000 liều.
Xem thêm

38

38

Căn cứ dự toán Bộ Y tế giao cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tại Quyết định số 3224/QĐ-BYT ngày 15/8/2023, nhu cầu sử dụng vắc xin viêm não Nhật Bản triển khai trong Chương trình TCMR cho trẻ em dưới 1 tuổi là 1.400.000 liều.
Xem thêm

39

39

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ Tổ chức các lớp tập huấn cho các hoạt động về phòng chống Bệnh không lây nhiễm trong tháng 10/2023. 
Xem thêm

41

41

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo điều chỉnh nội dung Phụ lục 1 - Các quy định về văn bằng kèm theo Công văn số 1114/VSDTTƯ-ĐTKH ngày 19/6/2023.
Xem thêm

82

82

Hiện nay, Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ y sinh, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu mua sắm các thiết bị văn phòng phục vụ cho việc của Trung tâm.
Xem thêm

206

206

Căn cứ kết quả phỏng vấn xét tuyển lao độnghợp đồng ngày24/8/2023, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo kết quả trúng tuyển như sau:
Xem thêm