Đào tạo Tiến sĩ

70

70

Đề tài luận án: Đặc điểm phân tử SARS-CoV-2 tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam, 2020-2021.
Xem thêm

50

50

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ  355 của NCS Trần Thị Lan Anh.   
Xem thêm

43

43

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 354 của NCS Khiếu Thị Thúy Ngọc.   
Xem thêm

96

96

Đề tài luận án: Nghiên cứu một số đặc điểm hệ gen của các chủng vi khuẩn lao kháng thuốc phân lập từ bệnh nhân lao kháng Rifampicin tại Hà Nội năm 2020 -2022.
Xem thêm

74

74

Đề tài luận án: An toàn tiêm chủng và đáp ứng kháng thể của mũi tiêm bổ sung vắc xin bạch hầu cho trẻ 7 tuổi tại một huyện miền núi phía Bắc Việt Nam năm 2020.
Xem thêm

93

93

Đề tài luận án: Nghiên cứu đáp ứng kháng thể kháng SARS-CoV-2 trong quần thể người nhiễm và người tiếp xúc tại một số tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam, 2020-2021.
Xem thêm