Đào tạo Tiến sĩ

59

59

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trịnh Quang Trí - ngành Y học dự phòng, mã số 9 72 01 10.
Xem thêm

63

63

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Vũ Đình Tuyên -  Ngành Dịch tễ học. 
Xem thêm

137

137

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 335 của NCS Nguyễn Thành Đông.
Xem thêm

127

127

Phòng Đào tạo SĐH, Trung tâm Đào tạo và QLKH xin gửi thông báo Hội nghị khoa học NCS năm 2023.
Xem thêm

97

97

Đề tài luận án: Thực trạng sốt xuất huyết dengue tại tỉnh Khánh Hòa và tính khả thi, tính chính xác của hệ thống dự báo dựa vào vệ tinh.
Xem thêm

76

76

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 334 của NCS Dương Đức Thiện
Xem thêm