Đào tạo Tiến sĩ

6

6

Đề tài: THỰC TRẠNG VIÊM NÃO NHẬT BẢN, MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA VÉC TƠ VÀ TÁC NHÂN GÂY BỆNH TẠI KHU VỰC TÂY NGUYÊN, 2005 - 2018”
Xem thêm

22

22

Đề tài luận án: Đặc điểm dịch tễ học và ứng dụng mô hình toán học để dự báo bệnh tiêu chảy tại tỉnh Hà Tĩnh.
Xem thêm

84

84

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố Danh sách thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 40 năm 2020 - Đợt 2.
Xem thêm

24

24

Tên luận án:  Thực trạng viêm não Nhật Bản, một số đặc điểm của véc tơ và tác nhân gây bệnh tại khu vực Tây Nguyên, 2005-2018.
Xem thêm

130

130

Hội đồng xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 40 năm 2020 - Đợt 2. 
Xem thêm

38

38

Đề tài: “THỰC TRẠNG NĂNG LỰC PHÁT HIỆN, QUẢN LÝ, ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM TẠI CÁC TRẠM Y TẾ CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI VÀ HIỆU QUẢ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CAN THIỆP, 2016 - 2019”.
Xem thêm