Đào tạo Tiến sĩ

35

35

Đề tài: “ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG, YẾU TỐ NGUY CƠ MẮC TIÊU CHẢY DO CLOSTRIDIUM DIFFICILE Ở NGƯỜI LỚN TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI, 2013 - 2017”.
Xem thêm

30

30

Căn cứ theo Thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT ngày 30/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng Giáo dục đại học, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tự chủ thiết kế mẫu và in phôi bằng tiến sĩ. 
Xem thêm

38

38

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Hoàng Hoa Sơn, chuyên ngành Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế.
Xem thêm

47

47

Đề tài: “XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM VI SINH CỦA ESCHERICHIA COLI SINH BETA LACTAMASE PHỔ RỘNG Ở NGƯỜI KHỎE MẠNH TẠI CỘNG ĐỒNG HUYỆN VŨ THƯ, TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2016”.
Xem thêm

50

50

Đề tài:  “THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KIẾN THỨC VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU, THỰC HÀNH TƯ VẤN CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TUYẾN CƠ SỞ TỈNH LONG AN, 2018”.
Xem thêm

78

78

Đề tài: “THỰC TRẠNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TẠICỘNG ĐỒNG TỈNH KON TUM GIAI ĐOẠN 2014-2016 VÀ KẾT QUẢ CAN THIỆP TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC”.
Xem thêm