Đào tạo Tiến sĩ

6

6

Trung tâm Đào tạo & Quản lý khoa học thông báo Đề án Tuyển sinh năm 2022.
Xem thêm

37

37

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện thứ 323 của NCS Lưu Thị Dung, ngành Vi sinh vật học, mã số 9 42 01 07.
Xem thêm

35

35

Đề tài luận án: Đặc điểm phân tử vùng gen L1, E6 và E7 của Human Papillomavirus trên một số nhóm đối tượng và phát triển bộ mẫu chuẩn cho 14 týp nguy cơ cao ở Việt Nam.   
Xem thêm

22

22

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Đặng Thành Nam - chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 9 72 07 01.
Xem thêm

55

55

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trần Quốc Cường - chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 62 72 03 01.
Xem thêm

45

45

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Trần Thị Mai Hưng - chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 62 72 03 01.
Xem thêm