Chuyên môn

133

133

Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khóa 40 năm 2020, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khoá 40 năm 2020 như sau:
Xem thêm

58

58

Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo Lịch họp của Hội đồng chức danh cơ sở năm 2020. 
Xem thêm

111

111

Hội đồng chức danh Giáo sư Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo danh sách ứng viên đăng ký xét công nhận chức danh GS, PGS năm 2020.
Xem thêm

65

65

Đề tài luận án: Đặc điểm dịch tễ học bệnh sởi tại Hà Nội giai đoạn 2006 - 2015 và tình trạng kháng thể IgG kháng vi rút sởi ở cặp mẹ - con đến 9 tháng tuổi và một số yếu tố liên quan.
Xem thêm

77

77

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Phạm Khánh Tùng - chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 62 72 03 01.
Xem thêm

104

104

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở gồm 11 thành viên theo quyết định số 573/QĐ-VSDTTƯ ngày 13/5/2020 và phê duyệt bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thư ký theo Quyết định số 580/QĐ-VSDTTƯ ngày 13/5/2020  gồm các nhà giáo có tên sau đây: 
Xem thêm