Chuyên môn

49

49

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công bố Đề án tuyển sinh năm 2024,
Xem thêm

37

37

Đề tài luận án: Nghiên cứu đáp ứng kháng thể kháng SARS-CoV-2 trong quần thể người nhiễm và người tiếp xúc tại một số tỉnh miền Bắc và miền Trung Việt Nam, 2020-2021.
Xem thêm

93

93

Ngày 10/5/2024, Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã họp và đề cử các thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương năm 2024, Danh sách đề cử gồm các thành viên sau:
Xem thêm

38

38

Thông tin luận án sau bảo vệ cấp Viện của NCS Phạm Thanh Vũ.
Xem thêm

49

49

Thông tin luận án sau bảo vệ cấp Viện của NCS Hà Thị Cẩm Vân.
Xem thêm

40

40

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 353 của NCS Từ Tấn Thứ.
Xem thêm