Chuyên môn

67

67

Ngày 14/6/2021, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã ký ban hành Quyết định phê duyệt chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện, gồm 6 ngành như sau:
Xem thêm

163

163

Ngày 12/5/2021, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức Hội đồng Khoa học đào tạo đề cử 11 thành viên Hội đồng giáo sư cơ sở.
Xem thêm

140

140

Ngày 12/5/2021, Hội đồng Khoa học Đào tạo Viện thống nhất cao về việc thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở và đề cử 11 thành viên (danh sách đính kèm) làm cơ sở để Viện Trưởng quyết định thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2021.
Xem thêm

347

347

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khoá 41 năm 2021 như sau:
Xem thêm

108

108

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 314 của NCS Trương Thái Phương, chuyên ngành: Vi sinh y học.
Xem thêm

96

96

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 313 của NCS Hoàng Thu Thủy, chuyên ngành: Vệ sinh xã hội  học và Tổ chức y tế.
Xem thêm