Chuyên môn

36

36

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Đào Hữu Thân - Ngành Dịch tễ học, mã số: 9 72 01 17. 
Xem thêm

50

50

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Lan Phương - Ngành Y tế công cộng, mã số 9 72 07 01.
Xem thêm

40

40

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo kết quả thực hiện chỉ tiêu tuyển nghiên cứu sinh năm 2021 và đăng ký chỉ tiêu tuyển NCS năm 2022 như sau: 
Xem thêm

79

79

Trung tâm Đào tạo & Quản lý khoa học thông báo Đề án Tuyển sinh năm 2022.
Xem thêm

64

64

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện thứ 323 của NCS Lưu Thị Dung, ngành Vi sinh vật học, mã số 9 42 01 07.
Xem thêm

61

61

Đề tài luận án: Đặc điểm phân tử vùng gen L1, E6 và E7 của Human Papillomavirus trên một số nhóm đối tượng và phát triển bộ mẫu chuẩn cho 14 týp nguy cơ cao ở Việt Nam.   
Xem thêm