Nghiên cứu khoa học - Đào tạo

127

127

Hội đồng giáo sư nhà nước thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024 trong công văn 37/HĐGSNN ngày 01/04/2024 (văn bản chi tiết đính kèm).
Xem thêm

36

36

Thông tin luận án sau bảo vệ cấp Viện của NCS Trần Hải Sơn.
Xem thêm

46

46

Thông tin luận án sau bảo vệ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Huyền Linh.
Xem thêm

36

36

Thông tin luận án sau bảo vệ cấp Viện của NCS Lại Vũ Kim.
Xem thêm

81

81

Thông tin luận án sau bảo vệ cấp Viện của NCS Bùi Minh Hiền.
Xem thêm

65

65

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở (lần 2) của NCS Huỳnh Quốc Tuấn - Chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 62 72 03 01.
Xem thêm