Nghiên cứu khoa học - Đào tạo

66

66

Đề tài: Tình trạng kháng kháng sinh nhóm Betalactam phổ rộng của vi khuẩn đường ruột trên người khỏe mạnh và một số yếu tố liên quan tại một xã, tỉnh Hà Nam, 2015.
Xem thêm

99

99

Đề tài luận án: Đặc điểm dịch tễ học bệnh sởi tại Hà Nội giai đoạn 2006 - 2015 và tình trạng kháng thể IgG kháng vi rút sởi ở cặp mẹ - con đến 9 tháng tuổi và một số yếu tố liên quan.
Xem thêm

107

107

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Phạm Khánh Tùng - chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 62 72 03 01.
Xem thêm

127

127

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở gồm 11 thành viên theo quyết định số 573/QĐ-VSDTTƯ ngày 13/5/2020 và phê duyệt bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên thư ký theo Quyết định số 580/QĐ-VSDTTƯ ngày 13/5/2020  gồm các nhà giáo có tên sau đây: 
Xem thêm

107

107

Thực hiện thông tư 4/2019/TT BGD ĐT và 06/2020/TT BGD ĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng giáo sư nhà nước, Hội đồng giáo sư ngành- liên ngành, Hội đồng giáo sư cơ sở, ngày 12/5/2020. Hội đồng thống nhất cao về việc thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở  và đề cử 11 thành viên làm cơ...
Xem thêm

139

139

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo Danh sách các giảng viên thỉnh giảng của Viện năm 2019-2020, ban hành kèm theo Quyết định số2022/QĐ-VSDTTƯ  ngày 31/12/2019 của Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.
Xem thêm