Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 298 của NCS Bùi Thị Mai Hương

Đề tài:

“THỰC TRẠNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC VÀ HIỆU QUẢ TĂNG 

CƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ ĐỠ THÔN BẢN TẠI TỈNH NINH THUẬN”

 

CHUYÊN NGÀNH: VỆ SINH XÃ HỘI HỌC VÀ TỔ CHỨC Y TẾ

   MÃ SỐ: 62 72 01 64

 

CỦA NCS. BÙI THỊ MAI HƯƠNG

   _ BỆNH VIỆN BẠCH MAI_

 

                                  THỜI GIAN: 14 giờ 00 ngày 04 tháng 5 năm 2020

                                  TẠI: Hội trường (Tầng 2) - Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan