Nghiên cứu khoa học - Đào tạo

76

76

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Phạm Thị Phương Thảo - Ngành Vi sinh vật học, mã số: 9 42 01 07.
Xem thêm

212

212

Ngày 03/8/2022 Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã ký Quyết định ban hành chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ của 6 ngành Viện đang được đào tạo: Y học dự phòng, Y tế công cộng, Dịch tễ học, Quản lý y tế, Vi sinh vật học và Khoa học y sinh. 
Xem thêm

89

89

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Tạ Thị Thu Hồng - ngành Vi sinh vật học.
Xem thêm

80

80

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Đoàn Đức Hùng - Ngành Y tế công cộng, mã số 9 72 07 01.
Xem thêm

99

99

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Đào Hữu Thân - Ngành Dịch tễ học, mã số: 9 72 01 17. 
Xem thêm

113

113

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Lan Phương - Ngành Y tế công cộng, mã số 9 72 07 01.
Xem thêm