Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 305 của NCS Nguyễn Thị Hương Giang

Đề tài: 

“ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG, 

YẾU TỐ NGUY CƠ MẮC TIÊU CHẢY DO CLOSTRIDIUM DIFFICILE Ở NGƯỜI LỚN TẠI

BỆNH VIỆN BẠCH MAI, 2013 - 2017”

 

CHUYÊN NGÀNH: DỊCH TỄ HỌC

   MÃ SỐ:  62 72 01 17

 

CỦA NCS. NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG

   _ BỆNH VIỆN BẠCH MAI_

 

                                     THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày 06 tháng 10 năm 2020

                                     TẠI:  Thư viện (Tầng 3 - Nhà A) – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan