Kiểm soát dịch bệnh

793

793

Tình hình tử vong do dại tại khu vực Tây Nguyên có xu hướng gia tăng trong những tháng gần đây, trong nửa cuối năm 2017 và đầu năm 2018 khu vực Tây Nguyên xuất hiện nhiều điểm nóng với số ca bệnh tăng cao đột biến như Đak Lak 8 ca tử vong, Kon Tum 5 ca, Gia Lai 2 ca...
Xem thêm

764

764

Thực hiện kế hoạch hoạt động giám sát và phòng chống bệnh dịch hạch chủ động khu vực Miền Bắc đã được Bộ Y tế phê duyệt, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tổ chức ”Hội nghị tổng kết công tác giám sát và phòng chống bệnh dịch hạch chủ động năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018, khu vực Miền Bắc” ...
Xem thêm

764

764

Thực hiện quyết định số 1070/QĐ-BYT ngày 23.03.2017 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động phòng chống dịch hạch khu vực miền Bắc, năm 2018. Từ ngày 08/12 đến 09/12/2018, Viện Vệ sinh dịch tễ Trưng Ương tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động giám sát và phòng chống chủ động...
Xem thêm

9595

9595

Hội thảo mạng lưới kiểm soát bệnh dại Châu Á diễn ra tại Thái Lan ngày 13-14/3/2018 với sự đồng tổ chức của Liên minh toàn cầu phòng chống bệnh dại, CDC và liên minh ba bên WHO-FAO-OIE đánh giá Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể...
Xem thêm