ĐIỀU TRA LẤY MẪU LEPTOSPIRA TRÊN ĐỘNG VẬT

Công tác điều tra, khảo sát và lấy mẫu mẫu động vật là một nhiệm vụ quan trọng trong dự án “Thực trạng nhiễm Leptospirosis tại Việt Nam, vai trò của thực hành nông nghiệp và một số yếu tố khí hậu đến tỷ lệ nhiễm”, với mục đích có được dữ liệu các nhóm huyết thanh Leptospira chính lưu hành trên các loại vật nuôi trong nhà và các loại động vật gắn liền với hoạt động nông nghiệp tại ba tỉnh thực hiện điều tra Leptospira là Thái Bình, Hà Tĩnh và Cần Thơ.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương, phối hợp cùng với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và Chi cục Thú y các tỉnh Thái Bình, Hà Tĩnh, Cần Thơ đã thực hiện việc lấy mẫu động vật bao gồm các vật nuôi trong nhà gần gũi với người là chó, mèo, cùng với các loại gia súc chăn thả như lợn, trâu, bò và đặc biệt là chuột tại các xã có tỉ lệ nhiễm Leptospira cao trên người, phân tích tìm mối liên quan giữa các nhóm huyết thanh hiện đang lưu hành trên người và động vật, từ đó đề ra các khuyến nghị và cách phòng tránh lây nhiễm Leptospira từ động vật sang người.

Phương pháp khảo sát, lấy mẫu được thực hiện theo đúng Quy trình lấy mẫu của Trung tâm Chẩn đoán thú y Trung ương. Ngoài lấy mẫu trên động vật, Viện cũng thực hiện điều tra các hoạt động chăn nuôi của các hộ gia đình được lấy mẫu để tìm hiểu thêm về các thói quen sinh hoạt và thực hành chăn nuôi của các hộ gia đình này.

Kết quả khảo sát, điều tra và lấy mẫu sẽ là dữ liệu quan trọng và cần thiết để giúp cho Viện và các đơn vị liên quan có bộ số liệu hoàn chỉnh về các bệnh leptospirosis và các yếu tố nguy cơ liên quan đến canh tác nông nghiệp và phát triển chăn nuôi, để từ đó có kế hoạch xây dựng các biện pháp can thiệp phòng bệnh cho người dân.

https://www.youtube.com/watch?v=Tj7fSXx9JWI

 

 

Hoàng Hải - Khoa YTCC

 


Các bài viết liên quan