Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 300 của NCS Trần Công Tú

Đề tài: 

“THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP ỨNG DỤNG TIẾP CẬN SỨC KHỎE SINH THÁI TRONG PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE TẠI KHU DU LỊCH CÁT BÀ, HẢI PHÒNG”

 

CHUYÊN NGÀNH: Y TẾ CÔNG CỘNG

   MÃ SỐ: 62 72 03 01

 

CỦA NCS. TRẦN CÔNG TÚ

   _ VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG_

 

                                                     THỜI GIAN: 09 giờ 00 ngày 15 tháng 5 năm 2020

                                                     TẠI: Thư viện (Tầng 3) - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan