Hội nghị tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dại tại Khu vực Tây Nguyên

Tình hình tử vong do dại tại khu vực Tây Nguyên có xu hướng gia tăng trong những tháng gần đây, trong nửa cuối năm 2017 và đầu năm 2018 khu vực Tây Nguyên xuất hiện nhiều điểm nóng với số ca bệnh tăng cao đột biến như Đak Lak 8 ca tử vong, Kon Tum 5 ca, Gia Lai 2 ca và Đak Nông 1 ca. Để ngăn ngừa bệnh dại lây từ động vật sang người và hạn chế tối đa số trường hợp tử vong do dại và thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/7/2017 yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dại để đạt được mục tiêu của Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại tại Việt Nam giai đoạn 2017-2021 (theo Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ), Hội nghị tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dại cho các tỉnh Khu vực Tây Nguyên diễn ra vào ngày 28/5/2018 tại tỉnh Kon Tum dưới sự đồng chủ trì của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế, Cục Thú Y – Bộ NN&PTNT, Tổ chức Y tế Thế giới, UBND tỉnh Kon Tum. 

Toàn thể hội nghị

Hội nghị đã đánh giá đúng thực trạng bệnh dại tại 4 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên và đưa ra kết luận Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo ngành y tế, thú y các đơn vị có liên quan ở địa phương thực hiện các biện pháp cấp bách chính trong phòng, chống bệnh dại tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên gồm:

  • Mở rộng các điểm tiêm phòng bệnh dại cho người, luân chuyển vắc xin dại giữa các điểm tiêm và đơn vị cung cấp để tăng sự tiếp cận của người dân với dịch vụ tiêm vắc xin phòng dại nhằm tăng tỷ lệ tiêm phòng dại cho người bị chó mèo cắn.
  • Ngành thú y tăng cường quản lý đàn chó đúng cách, thực hiện tiêm phòng cho đàn chó nhằm tăng tỷ lệ tiêm vắc xin phòng dại cho đàn chó.
  • Tăng cường sự hợp tác liên ngành y tế và ngành thú y để loại trừ bệnh dại ở người và động vật.
GS.TS Đặng Đức Anh – Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Trưởng ban quản lý chương trình khống chế và loại trừ bệnh dại trên người – Bộ Y tế kết luận hội nghị

Các bài viết liên quan