Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện thứ 323 của NCS Lưu Thị Dung

Đề tài:Đặc điểm phân tử vùng gen L1, E6 và E7 của Human Papillomavirus trên một số nhóm đối tượng và phát triển bộ mẫu chuẩn cho 14 týp nguy cơ cao ở Việt Nam

 

NGÀNH: VI SINH VẬT HỌC

MÃ SỐ: 9 42 01 07

 

NCS. Lưu Thị Dung -

Viện Kiểm định Quốc gia Vắc xin và Sinh phẩm y tế

                    

                                              THỜI GIAN: 09 giờ 00 ngày 05 tháng 8 năm 2022             

                                              TẠI: Thư viện (Tầng 3 – Nhà 1) – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, 

                                                           Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội  

                                                                                             

  Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan