Đào tạo Tiến sĩ

91

91

Đề tài luận án: “Thực trạng tăng huyết áp ở người 18 - 69 tuổi tại quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và hiệu quả can thiêp, 2018 - 2020”.
Xem thêm

108

108

Đề tài luận án: Thực trạng kháng kháng sinh của một số vi khuẩn thường gặp ở cộngđồng và một số yếu tố liên quan ở Việt Nam năm 2018-2019.
Xem thêm

73

73

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Lê Mạnh Hùng - chuyên ngành Vệ sinh xã hội học và Tổ chức y tế, mã số 62 72 01 64.
Xem thêm

74

74

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Bùi Huy Phương - Chuyên ngành Y tế công cộng, mã số 62 72 03 01.
Xem thêm

86

86

Nghiên cứu sinh Lưu Thị Dung được công nhận NCS theo Quyết định số 1624/QĐ-VSDTTƯ ngày 08/11/2018 của Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. 
Xem thêm

95

95

Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Đức Giang - Ngành Y tế công cộng, mã số 9 72 07 01.
Xem thêm