Đào tạo Tiến sĩ

70

70

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Nguyễn Thị Tuyết Mai - chuyên ngành Vi sinh y học, mã số 62 72 01 15.
Xem thêm

91

91

 
Xem thêm

68

68

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD &ĐT) ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương công khai những thông tin theo quy định như sau: 
Xem thêm

84

84

Đề tài luận án: Thực trạng nhiễm ký sinh trùng sốt rét và hiệu qủa giám sát, phát hiện, điều trị tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, 2018-2019.
Xem thêm

109

109

Phòng Đào tạo sau đại học, Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học thông báo Danh sách giảng viên thỉnh giảng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương năm học 2021-2022.
Xem thêm

115

115

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 320 của NCS Nguyễn Tài Dũng.
Xem thêm