Danh mục

các bài viết nổi bật

Kết quả triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 (Cập nhật đến ngày 25/5/2021)

63

Việt Nam bắt đầu triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca từ ngày 8/3/2021 cho các cán bộ,...
Chi tiết

Tin tức - Sự kiện

67

67

Hiện nay, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua sắm danh mục hàng hóa để thực hiện các hoạt động chuyên môn của Viện (chi tiết danh mục hàng hóa tại phụ lục 1 đính kèm). 
Xem thêm

234

234

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khoá 41 năm 2021 như sau:
Xem thêm

81

81

Hiện nay, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua sắm danh mục hàng hóa để thực hiện các hoạt động chuyên môn của Viện (chi tiết danh mục hàng hóa tại phụ lục 1 đính kèm). 
Xem thêm

150

150

Sáng ngày 26-4, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 Vaccine AstraZeneca cho viên chức và người lao động đang làm việc tại Viện theo đối tượng ưu tiên tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ.
Xem thêm

69

69

Thực hiện văn bản chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026,
Xem thêm

110

110

Hiện nay, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua sắm sinh phẩm, vật tư để thực hiện các hoạt động chuyên môn của Viện (chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm). 
Xem thêm