Danh mục

các bài viết nổi bật

Kết quả triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 (Cập nhật đến ngày 25/5/2021)

63

Việt Nam bắt đầu triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 của AstraZeneca từ ngày 8/3/2021 cho các cán bộ,...
Chi tiết

Tin tức - Sự kiện

72

72

Hiện nay, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua sắm 10 danh mục sinh phẩm, hoá chất và vật tư tiêu hao để thực hiện các hoạt động chuyên môn của Viện (chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm). 
Xem thêm

72

72

Hiện nay, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua sắm 02 danh mục vật tư tiêu hao để thực hiện các hoạt động chuyên môn của Viện (chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm). 
Xem thêm

61

61

Hiện nay, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu hiệu chuẩn 01 máy Photometer ATI 2I để thực hiện các hoạt động chuyên môn của Viện (chi tiết tại phụ lục đính kèm). 
Xem thêm

97

97

Ngày 29/4/2021 Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT) trực thuộc Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã cấp giấy chứng nhận trang thiết bị y tế - Hệ thống quản lý chất lượng của Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ y sinh trực thuộc Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 
Xem thêm

82

82

Ngày 12/5/2021, Hội đồng Khoa học Đào tạo Viện thống nhất cao về việc thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở và đề cử 11 thành viên (danh sách đính kèm) làm cơ sở để Viện Trưởng quyết định thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2021.
Xem thêm

89

89

Hiện nay, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua sắm danh mục hàng hóa để thực hiện các hoạt động chuyên môn của Viện (chi tiết danh mục hàng hóa tại phụ lục 1 đính kèm). 
Xem thêm