Đào tạo Tiến sĩ

637

637

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo tuyển nghiên cứu sinh tiến sĩ khoá 41 năm 2021 như sau:
Xem thêm

543

543

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 314 của NCS Trương Thái Phương, chuyên ngành: Vi sinh y học.
Xem thêm

452

452

Thông báo về Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 313 của NCS Hoàng Thu Thủy, chuyên ngành: Vệ sinh xã hội  học và Tổ chức y tế.
Xem thêm

370

370

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương là Viện nghiên cứu khoa học đầu tiên trong cả nước được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo sau đại học. Đến nay, Viện được phép đào tạo trình độ tiến sĩ cho 06 ngành. Ngoài ra, Viện còn liên kết đào tạo trình độ đại học và thạc sĩ với Trường Đại học Y Hà Nội.
Xem thêm

429

429

Tên luận án:“Theo dõi tải lượng HIV thường quy ở bệnh nhân điều trị thuốc khángvi rút bậc một tại khu vực Miền Bắc Việt Nam”.
Xem thêm

385

385

Đề tài luận án: Thực trạng cung ứng thuốc của các cơ sở bán lẻ thuốc tư nhân và hiệu quả can thiệp tại hai huyện vùng nông thôn tỉnh Hải Dương.
Xem thêm