Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của NCS Phạm Thị Phương Thảo - Ngành Vi sinh vật học

Đề tài:Nghiên cứu sự tác động của vắc xin Rotavin-M1 đối với sự lưu hành của vi rút Rota và một số vi rút khác gây tiêu chảy ở trẻ em tại Nam Định và Thừa Thiên Huế

 

NGÀNH: VI SINH VẬT HỌC

MÃ SỐ: 9 42 01 07

 

NCS. PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO - 

Trung tâm Nghiên cứu - Sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm y tế

 

                                THỜI GIAN: 08 giờ 30 ngày 13 tháng 10 năm 2022

                                ĐỊA ĐIỂM: Phòng họp (Tầng 2) – Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương,

                    Số 1- phố Yecxanh - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội 

 

Trân trọng thông báo./.

 


Các bài viết liên quan