Danh mục

các bài viết nổi bật

DỰ ÁN “ỨNG PHÓ KHẨN CẤP ĐẠI DỊCH COVID-19 CỦA VIỆT NAM” | VIETNAM COVID-19 EMERGENCY RESPONSE PROJECT

204

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (VSDTTƯ) và Trung tâm Nghiên cứu sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm (POLYVAC) được Chính...
Chi tiết

Tin Trong Viện

295

295

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (VSDTTƯ) và Trung tâm Nghiên cứu sản xuất Vắc xin và Sinh phẩm y tế (POLYVAC) được Chính phủ và Bộ Y tế giao thực hiện dự án “Ứng phó khẩn cấm đại dịch COVID-19 của Việt Nam”. 
Xem thêm

187

187

Dự án “ỨNG PHÓ KHẨN CẤP ĐẠI DỊCH COVID-19 CỦA VIỆT NAM” được Ngân hàng Thế giới tài trợ từ quỹ ủy thác của Quỹ hỗ trợ tài chính khẩn cấp chống đại dịch (Pandemic Emergency Financing Facility – PEF). Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương là chủ dự án cùng đơn vị đồng phối hợp thực hiện là Trung tâm...
Xem thêm

192

192

Sáng ngày 15/5/2020, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tổ chức Lễ Bảo vệ luận án tiến sĩ thứ 300 cho nghiên cứu sinh Trần Công Tú - chuyên ngành Y tế công cộng, đánh dấu chặng đường hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành của Cơ sở đào tạo sau đại học Viện VSDTTƯ.
Xem thêm

106

106

Thực hiện thông tư 4/2019/TT BGD ĐT và 06/2020/TT BGD ĐT ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng giáo sư nhà nước, Hội đồng giáo sư ngành- liên ngành, Hội đồng giáo sư cơ sở, ngày 12/5/2020. Hội đồng thống nhất cao về việc thành lập Hội đồng giáo sư cơ sở  và đề cử 11 thành viên làm cơ...
Xem thêm

7715

7715

Tiếp tục chiến dịch “Tiếp sức cho lực lượng tuyến đầu chống dịch”, ngày 08/04/2020 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã ủng hộ các sản phẩm dinh dưỡng cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. 
Xem thêm

11628

11628

Ngày 06/4/2020 Quỹ Sen đã tài trợ cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương 01 máy chụp điện di, 01 bộ pipet cùng các trang bị bảo hộ cho cán bộ tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19.
Xem thêm