Thông báo Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện lần thứ 299 của NCS Dương Thị Hiển

Đề tài:

“MỘT SỐ CĂN NGUYÊN VI RÚT GÂY HỘI CHỨNG VIÊM NÃO CẤP TẠI TỈNH BẮC GIANG, 2004 - 2017”

 

CHUYÊN NGÀNH: VI SINH Y HỌC

   MÃ SỐ: 62 72 01 15

 

CỦA NCS. DƯƠNG THỊ HIỂN

   _ TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH BẮC GIANG_

 

                                         THỜI GIAN:  09 giờ 00 ngày 08 tháng 5 năm 2020

                                         TẠI:  Hội trường (Tầng 2) - Trung tâm Đào tạo và Quản lý khoa học - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

 

Trân trọng kính mời!

 


Các bài viết liên quan