VIỆN PASTEUR HỒ CHÍ MINH TRAO ĐỔI HỌC TẬP KINH NGHIỆM HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO TUYẾN TẠI VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƯƠNG

Ngày 31/5/2019, đoàn công tác của Viện Pasteur Hồ Chí Minh do Ts. Nguyễn Thị Thu Phương và Bs. Nguyễn Đức Hải – Phòng kế hoạch tổng hợp đã có buổi trao đổi học tập kinh nghiệm công tác chỉ đạo tuyến tại Khoa Y tế công cộng – Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. 
Nội dung của buổi làm việc tập trung 1) Các nội dung và lĩnh vực hoạt động chỉ đạo tuyến của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; 2) Các quy trình chỉ đạo tuyến, nâng cao năng lực cho các tuyến của Viện; 3) Chia sẻ các thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo tuyến. 
PGS.TS Lê Thị Phương Mai đã giới thiệu lịch sử hình thành và chức năng nhiệm vụ chính của Phòng Chỉ đạo tuyến trước đây và nay là Khoa Y tế công cộng. Các cán bộ Khoa y tế công cộng cũng đã lần lượt giới thiệu toàn bộ các hoạt động chỉ đạo tuyến của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương từ xây dựng kế hoạch hàng năm, các hoạt động điều phối, phối hợp – liên kết các đơn vị trong và ngoài Viện để nâng cao năng lực, tư vấn, đào tạo hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị CDC/PMC tuyến tỉnh/thành phố trong các lĩnh vực chuyên môn như phòng chống dịch bệnh, vắc xin tiêm chủng, xét nghiệm vi sinh gây bệnh, an toàn sinh học và quản lý chất lượng, nghiên cứu khoa học... Khoa Y tế công công cũng đã chia sẻ các quy trình ISO đang được áp dụng và thực hiện cho các hoạt động chỉ đạo tuyến là Quy định chỉ đạo tuyến, Quy trình cấp giấy chứng nhận năng lực xét nghiệm vi sinh gây bệnh, Quy trình tư vấn kỹ thuật và Quy trình giám sát, kiểm tra, đánh giá các hoạt động chuyên môn y tế dự phòng và kiểm dịch y tế. 
Đoàn công tác Viện Pasteur Hồ Chí Minh rất vui mừng, phấn khởi khi học tập được nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động chỉ đạo tuyến của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Đoàn cũng mong rằng tiếp tục nhận được các chia sẻ và phối hợp công tác trong thời giam tiếp theo. 
 

Quang cảnh buổi làm việc 


 


Các bài viết liên quan