Tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 Vaccine AstraZeneca cho viên chức và người lao động đang làm việc tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương

Sáng ngày 26-4, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 Vaccine AstraZeneca cho viên chức và người lao động đang làm việc tại Viện theo đối tượng ưu tiên tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ.

Việc tổ chức tiêm vắc xin COVID-19 Vaccine AstraZeneca được thực hiện theo Quyết định số 1906/QĐ-BYT ngày 19/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phân bổ, sử dụng vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 trong số 20.000 liều giao cho Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia. Trong đợt này, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương được Bộ Y tế phân bổ 350 liều vắc xin COVID-19 Vaccine AstraZeneca để tiêm cho viên chức và người lao động đang làm việc tại Viện.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương là một trong những cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng theo quy định của Bộ Y tế. Việc triển khai tiêm cho viên chức và người lao động của Viện được thực hiện theo đúng đối tượng ưu tiên quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ.

Vắc xin COVID-19 Vaccine AstraZeneca là vắc xin được Việt Nam tiếp nhận ngày 01/4/2021 từ cơ chế COVAX Facility. COVAX Facility là cơ chế "Tiếp cận toàn cầu với vaccine phòng Covid-19”. Cơ chế này được lập ra bởi WHO, Liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng GAVI, UNICEFF, Liên minh đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh CEPI và các nhà sản xuất vaccine, các đối tác. COVAX được thiết lập nhằm bảo đảm cho các quốc gia được tiếp cận công bằng với vắc xin phòng COVID-19. Hiện có 92 quốc gia tham gia vào COVAX Facility. Sáng kiến COVAX ra đời trong năm 2020 lấy cảm hứng từ các chiến dịch tiêm chủng vắc xin ngừa bệnh Ebola ở Tây Phi.

Về lộ trình vắc xin, mục tiêu của COVAX là phân phối 2 tỉ liều trước cuối năm 2021, trong đó 50% dành cho 92 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Mọi quốc gia (bất kể mức phát triển) đều có thể tiếp cận vắc xin COVID-19 của COVAX. Mục tiêu cuối cùng là các quốc gia tham gia COVAX được tiêm chủng ít nhất 20% dân số, bắt đầu từ đội ngũ y tế và những người dễ bị tổn thương nhất.

Phạm Tiến -  Phòng TCCB

 


Các bài viết liên quan