Tổ chức thành công Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BTCQU ngày 14/06/2022 Quận ủy Hai Bà Trưng về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 23/6/2022 của Đảng ủy Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về “Tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025”. 

Từ ngày 14/7/2022 đến ngày 09/9/2022 các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 nhằm đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đề ra phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu cho nhiệm kỳ 2022-2025, bầu ra Chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 để lãnh đạo chi bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Kết quả đến hết ngày 09/9/2022, 15/15 Chi bộ đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, đảm bảo đúng kế hoạch của Đảng ủy Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã đề ra trong Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 23/6/2022.

Đảng ủy Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã ra quyết định chuẩn y Chi ủy, chức danh Bí thư, Phó bí thư của các chi bộ trực thuộc, cụ thể như sau:

SttTên chi bộThời gian tổ chức đại hộiKết quả chuẩn y Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ 
1.Khoa Y tế công cộng - Kiểm soát bệnh không lây nhiễm14:00 ngày 14/7/2022
 • Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Thi Thơ.
 • Phó Bí thư: Đ/c Lê Thị Phương Mai.
2.Trung tâm Đảm bảo chất lượng xét nghiệm và Kiểm chuẩn09:00 ngày 23/8/2022
 • Bí thư: Đ/c Nguyễn Thanh Thủy.
 • Phó Bí thư: Đ/c Trần Diệu Linh.
3.Khoa Vi khuẩn14:00 ngày 23/8/2022
 • Ban chi ủy: Đ/c Hoàng Thị Thu Hà, đ/c Trần Huy Hoàng, đ/c Nguyễn Đồng Tú
 • Bí thư: Đ/c Hoàng Thị Thu Hà.
 • Phó Bí thư: Đ/c Trần Huy Hoàng.
4.Khoa Vi rút09:00 ngày 25/8/2022
 • Ban chi ủy: Đ/c Hoàng Vũ Mai Phương , đ/c Nguyễn Lê Khánh Hằng, đ/c Đỗ Phương Loan
 • Bí thư: Đ/c Hoàng Vũ Mai Phương.
 • Phó Bí thư: Đ/c Nguyễn Lê Khánh Hằng.
5.Khoa HIV/AIDS14:00 ngày 25/8/2022
 • Bí thư: Đ/c Phạm Hồng Thắng.
 • Phó Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hà.
6.Văn phòng Chương trình Tiêm chủng quốc gia09:00 ngày 26/8/2022
 • Bí thư: Đ/c Đặng Thị Thanh Huyền.
 • Phó Bí thư: Đ/c Nguyễn Công Luật.
7.Trung tâm Đào tạo14:00 ngày 30/8/2022
 • Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Thùy Dương.
 • Phó Bí thư: Đ/c Lê Anh Tuấn.
8.Phòng Tài chính - Kế toán09:00 ngày 31/8/2022
 • Bí thư: Đ/c Nguyễn Hoàng.
 • Phó Bí thư: Đ/c Võ Thị Hải An.
9.Trung tâm Nghiên cứu y sinh học10:30 ngày 09/9/2022
 • Bí thư: Đ/c Vũ Thị Kim Liên.
 • Phó Bí thư: Đ/c Nguyễn Vân Trang.
10.Phòng Tổ chức cán bộ14:00 ngày 31/8/2022
 • Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà.
 • Phó Bí thư: Đ/c Lê Trần Lan Phương.
11.Phòng Kế hoạch - Hợp tác quốc tế09:00 ngày 07/9/2022
 • Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Phương Liên.
 • Phó Bí thư: Đ/c Trần Thị Mai Hưng.
12.Trung tâm Dịch vụ - CIMADE14:00 ngày 07/9/2022
 • Ban chi ủy: Đ/c Nguyễn Minh Hồng, đ/c Nguyễn Thị Mai Hương, đ/c Nguyễn Hồng Sơn
 • Bí thư: Đ/c Nguyễn Minh Hồng.
 • Phó Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Mai Hương.
13.Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm - Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng14:00 ngày 08/8/2022
 • Ban chi ủy: Đ/c Vũ Đình Thiểm, đ/c Ngũ Duy Nghĩa, đ/c Phạm Quang Thái.
 • Bí thư: Đ/c Vũ Đình Thiểm.
 • Phó Bí thư: Đ/c Ngũ Duy Nghĩa.
14.Khoa Côn trùng và Động vật y học09:00 ngày 09/9/2022
 • Bí thư: Đ/c Trần Vũ Phong.
 • Phó Bí thư: Đ/c Vũ Trọng Dược.
15.Phòng Hành chính - Vật tư14:00 ngày 09/9/2022
 • Bí thư: Đ/c Nguyễn Quang.
 • Phó Bí thư: Đ/c Vũ Ngọc Hoành.

Hình ảnh ĐH của một số Chi bộ:

Đại hội Chi bộ Khoa Y tế công cộng - Kiểm soát bệnh không lây nhiễm

Đại hội Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ

Đại hội Chi bộ Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm - Trung tâm thử nghiệm lâm sàng

Đại hội Chi bộ Trung tâm Nghiên cứu y sinh học

Đại hội Chi bộ Phòng Hành chính - Vật tư

Phạm Tiến - Phòng TCCB

 


Các bài viết liên quan