Tìm hiểu pháp luật: Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021

 

 

Ngày 20/11/2019, Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động năm 2019. Một số nội dung mới về tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường được sửa đổi, cụ thể:

Độ tuổi nghỉ hưu của lao động nam được tăng từ 60 tuổi như hiện nay cho đến khi đủ 62 tuổi theo lộ trình bắt đầu từ năm 2021 đến năm 2028.

Độ tuổi nghỉ hưu của lao động nữ được tăng từ 55 tuổi như hiện nay cho đến khi đủ 60 tuổi theo lộ trình bắt đầu từ năm 2021 đến năm 2035.

Như vậy kể từ năm 2021 trở đi mỗi năm lao động nam sẽ tăng tuổi nghỉ hưu là 03 tháng cho đến khi đủ 62 tuổi và lao động nữ sẽ tăng tuổi nghỉ hưu là 04 tháng cho tới khi đủ 60 tuổi.

Chúng ta có thể quan sát trực quan tuổi nghỉ hưu theo thiết kế Infographic về lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu đối với người lao động theo Bộ Luật 2019 được đăng tải từ trang thuvienphapluat.vn dưới đây:

 

 

 

Thúy Hiền - Phòng TCCB

 


Các bài viết liên quan