Mời cung cấp chào giá VPP dự án CDC

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu sử dụng văn phòng phẩm cho dự án "Dự án Nâng cao năng lực y tế công cộng thiết yếu khu vực miền Bắc Việt Nam giai đoạn 2021-2026, cụ thể như sau:

Thu_moi_bao_gia_VPP_DA_CDC_cv_-2024-998-1.pdf

Trân trọng thông báo.

 


Các bài viết liên quan