Thư mời chào giá dịch vụ kiểm toán dự án Hỗ trợ triển khai tiêm vắc xin bại liệt trong tiêm chủng mở rộng (lần 2)

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu triển khai hoạt động kiểm toán tài chính giai đoạn 2021-2022 cho dự án “Hỗ trợ triển khai tiêm vắc xin bại liệt (IPV) trong tiêm chủng mở rộng” do GAVI tài trợ. 

Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Viện kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kiểm toán tài chính gửi chào giá cho Viện theo nội dung cụ thể sau:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ kiểm toán tài chính Dự án “Hỗ trợ triển khai tiêm vắc xin bại liệt (IPV) trong tiêm chủng rộng giai đoạn 2021-2022” do GAVI tài trợ.

2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm sau:

cv_-2023-2112-1.pdf

3. Địa điểm thực hiện: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Số 1 Yéc xanh, quận. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

4. Yêu cầu chào giá: Chào giá dịch vụ kiểm toán. Giá đã chào bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định và các yêu cầu khác của gói thầu. 

5. Quý Công ty gửi chào giá có ký tên và đóng dấu của người đại diện hợp pháp về địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Hợp tác quốc tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, số 1 Yecxanh, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; Số điện thoại: 024.39716353. file điện tử có dấu gửi về địa chỉ email: dauthau1@nihe.org.vn. Thời gian nhận hồ sơ chào giá trước 11h00 ngày 06/11/2023.

6. Hiệu lực báo giá: trong vòng 6 tháng.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Các bài viết liên quan