Thư mời chào giá dịch vụ kiểm toán

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm toán tài chính giai đoạn 2020-2022 cho dự án “Hỗ trợ triển khai tiêm bổ sung vắc xin bại liệt (IPV) trong tiêm chủng mở rộng” do GAVI tài trợ. Kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kiểm toán tài chính gửi chào giá cho Viện theo nội dung cụ thể sau:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ kiểm toán tài chính giai đoạn 2020-2022 cho dự án “Hỗ trợ triển khai tiêm bổ sung vắc xin bại liệt (IPV) trong tiêm chủng mở rộng” do GAVI tài trợ.

2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm sau đây:  cv_-2022-2193-1.pdf

3. Địa điểm thực hiện: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Số 1 Yec Xanh, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

4. Yêu cầu chào giá: Chào giá dịch vụ kiểm toán theo yêu cầu của gói thầu. Giá đã chào bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định và các yêu cầu khác của bên mời thầu. 

5. Quý Công ty gửi chào giá có ký tên và đóng dấu của người đại diện hợp pháp về địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Hợp tác quốc tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, số 1 Yecxanh, Q.Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội; Số điện thoại: 024.39716353. file điện tử có dấu đề nghị gửi về địa chỉ email: khth@nihe.org.vn. Thời gian nhận hồ sơ chào giá trước 17h00 ngày     /10/2022.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Các bài viết liên quan