Thư mời chào giá dịch vụ bảo dưỡng Hệ thống điều hòa trung tâm

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo dưỡng Hệ thống điều hòa trung tâm của Viện. Kínhmời quý đơn vị gửi chào giá cho Viện theo nội dung cụ thể sau:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ bảo dưỡng hệ thống điều hòa Trung tâm nhà Công nghệ cao, tòa nhà IVVI và Hội trường.

2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm sau đây:

cv_-2022-2736-1.pdf

3. Địa điểm thực hiện: Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Số 1 Yéc Xanh, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

4. Yêu cầu chào giá: Chào giá dịch vụ bảo dưỡng Hệ thống điều hòa trung tâm theo yêu cầu của gói thầu. Giá đã chào bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định và các yêu cầu khác của bên mời thầu. 

5. Quý Công ty gửi chào giá có ký tên và đóng dấu của người đại diện hợp pháp về địa chỉ: Phòng Hành chính – Vật tư, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Số 1 Yecxanh Hà Nội, điện thoại: 024.38219430. file điện tử có dấu đề nghị gửi về địa chỉ email: nq@nihe.org.vn. Thời gian nhận hồ sơ chào giá trước 17h00 ngày 01/12/2022.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Các bài viết liên quan