THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Hiện nay, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bảo dưỡng tủ bảo quản nhiệt độ âm của Viện.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ gửi báo giá để Viện có cơ sở tham khảo xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

1._Thư_yêu_cầu_báo_giá_dịch_vụ.doc

(Các yêu cầu về dịch vụ được mô tả chi tiết tại phụ lục kèm theo thư mời sau đây: )

Báo giá xin gửi tới Viện theo địa chỉ sau: Phòng Hành chính - Vật tư, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, số 1 Yecxanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, SĐT: 024.39716356 

Thời gian nhận báo giá trước 17 giờ 00 ngày: 04/12/2023.

Nội dung báo giá bao gồm: Giá cung cấp dịch vụ theo yêu cầu tại phụ lục kèm theo đã bao gồm toàn bộ thuế, phí và lệ phí để thực hiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

 


Các bài viết liên quan