Thư mời báo giá Phục vụ công tác mua sắm vắc xin, sinh phẩm y tế năm 2023

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang có nhu cầu mua sắm vắc xin, sinh phẩm y tế phục vụ công tác tiêm chủng dịch vụ (Danh mục chi tiết trong phụ lục 1 đính kèm). Để có cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Viện kính mời các đơn vị có khả năng cung cấp gửi báo giá theo các nội dung chi tiết tại phụ lục 1 đính kèm sau:

TBMT_vac_xin.pdf

Hồ sơ xin gửi qua đường văn thư về Viện theo thông tin sau:

Đơn vị nhận báo giá: Phòng Kế hoạch - Hợp tác quốc tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, số 1 Yecxanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội, SĐT: 024.39716353 

Hồ sơ báo giá bản mềm xin gửi về địa chỉ email: khth@nihe.org.vn

Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 27/10/2022. 

Yêu cầu hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

1. Thư chào giá theo mẫu báo giá tại phụ lục 2 đính kèm. 

2. Catalog, tính năng kỹ thuật chi tiết của hàng hóa và các tài liệu làm căn cứ phân nhóm thuốc theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; Thông tư hợp nhất số 14/VBHN-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở công lập và các quy định hiện hành.

Trân trọng cảm ơn.

 


Các bài viết liên quan