Thư mời báo giá Phục vụ công tác mua sắm vắc xin năm 2024

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xin gửi tới các Quý Công ty/đơn vị lời chào trân trọng. 

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương có nhu cầu mua vắc xin theo danh mục chi tiết trong Phụ lục 1 đính kèm sau đây:

Thu_moi_bao_gia_Verorab_T7.pdf

Để có căn cứ xây dựng dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp, Viện kính đề nghị các Quý Công ty/đơn vị quan tâm và có khả năng cung ứng vắc xin này gửi báo giá sản phẩm của Quý Công ty theo mẫu báo giá tại Phụ lục 2.

Báo giá xin gửi qua đường văn thư về Viện theo thông tin sau:

Địa điểm nhận báo giá: Phòng Tổng hợp - Trung tâm Dịch vụ Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, số 1 Yecxanh, Hai Bà Trưng, Hà Nội. SĐT: 024.39717694

Hồ sơ báo giá bản mềm xin gửi về địa chỉ email: yteduphong@gmail.com

Thời gian nhận báo giá: trước 17h00 ngày 05/07/2024.

Yêu cầu hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau:

1. Thư chào giá theo mẫu báo giá tại phụ lục 2 đính kèm. 

2. Tài liệu chứng minh tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết của hàng hóa và các tài liệu làm căn cứ phân nhóm thuốc theo quy định hiện hành.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Công ty/đơn vị.

 


Các bài viết liên quan