THƯ MỜI BÁO GIÁ

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương có kế hoạch mua sắm 51 danh mục sinh phẩm vật tư phục vụ nghiên cứu. 

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương kính mời Quý đơn vị báo giá danh mục với với các yêu cầu chi tiết kèm theo.

Thời gian nhận báo giá: trước 16 giờ 00 ngày 26 tháng 02 năm 2021 tại Phòng Kế hoạch - Hợp tác quốc tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, số 1 Yersin Hà Nội và gửi file mềm vào địa chỉ thư khth.nihe@gmail.com   với chủ đề: “Báo giá 51 danh mục sinh phẩm vật tư phục vụ nghiên cứu của công ty…”

Quý đơn vị có thể tìm hiểu thêm thông tin tại phòng Phòng Kế hoạch Hợp tác quốc tế - Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Số 1 Yersin Hà Nội,  điện thoại: 04.39716353; Fax: 04.39717101.

Phụ lục danh mục hàng hóa yêu cầu xem chi tiết tại đây:

Phu_luc_Danh_muc_hang_hoa_yeu_cau.docx

Nội dung công văn xem chi tiết tại đây:

Thu_moi_bao_gia_18022021.pdf

Trân trọng cảm ơn.

 


Các bài viết liên quan