THƯ MỜI BÁO GIÁ

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương có kế hoạch mua sắm 30 danh mục sinh phẩm vật tư phục vụ nghiên cứu.

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương kính mời Quý đơn vị báo giá danh mục với các yêu cầu chi tiết kèm theo sau:

Phu_luc_danh_muc_hang_hoa.docx

Thời gian nhận báo giá: trước 16 giờ 00 ngày 31 tháng 3 năm 2021 tại Phòng Kế hoạch Hợp tác quốc tế  - Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, số 1 Yersin Hà Nội, và gửi file mềm vào địa chỉ thư khth.nihe@gmail.com với chủ đề: “Báo giá 30 danh mục sinh phẩm vật tư phục vụ nghiên cứu của công ty…”

Quý đơn vị có thể tìm hiểu thêm thông tin tại phòng Phòng Kế hoạch Hợp tác quốc tế - Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Số 1 Yersin Hà Nội,  điện thoại: 04.39716353; Fax: 04.39717101.

Chi tiết thư mời chào giá xem tại đây: 

30_danh_mục.pdf

Trân trọng cảm ơn.

 


Các bài viết liên quan