Thông báo về việc triển khai thực hiện cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân"

Thực hiện văn bản chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân". 

Cuộc thi được tổ chức công khai, rộng rãi thông qua hình thức thi trực tuyến được đăng tải trên website của Cuộc thi tại địa chỉ: http://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn  hoặc trên Trang thông tin điện tử của Vụ Pháp chế - Bộ Y tế tại địa chỉ: http://vuphapche.moh.gov.vn

Để việc tổ chức cuộc thi thành công, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thuộc Bộ; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị trực thuộc Bộ quán triệt, tuyên truyền, giới thiệu, động viên, khích lệ toàn thể công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc thi, đồng thời đăng tải đường link về Cuộc thi trên Cổng/Trang thông tin điện tử của Quý đơn vị. 

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Ths. Nguyễn Thị Minh Hường - Chuyên viên Vụ Pháp chế - Bộ Y tế, điện thoại: 0936.896.089 - 024.62732402. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp cộng tác của Quý đơn vị./.

 


Các bài viết liên quan