Thông báo về việc mở lớp tập huấn “Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19”

THÔNG BÁO

Về việc mở lớp tập huấn “Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19”

 

               Kính gửi: Quý cơ quan, đơn vị.

 

Căn cứ vào Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng;

Căn cứ vào Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3355/QĐ-BYT về việc ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022;

Căn cứ vào Công văn số 6158/BYT-DP kí ngày 30/07/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn điều kiện của cơ sở tiêm chủng;

Căn cứ vào Công văn số 6202/BYT-DP kí ngày 02/08/2021 của Bộ Y tế về việc tăng tốc độ và diện bao phủ tiêm vắc xin phòng Covid-19;

Căn cứ vào Quyết định số 496/QĐ-VSDTTƯ kí ngày 08/05/2015 của Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc phê duyệt Chương trình và tài liệu đào tạo liên tục “Thực hành tiêm chủng An toàn”;

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Các đơn vị tiêm chủng có nhu cầu lớn về việc cử các học viên tham gia lớp học tiêm chủng an toàn nhằm phục vụ chiến dịch tiêm chủng Covid-19 cho toàn dân;

Căn cứ vào nhu cầu thực tế và khả năng đáp ứng về đường truyền, việc tổ chức lớp học của Trung tâm Dịch vụ y tế dự phòng; 

Trung tâm Dịch vụ y tế dự phòng - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo: “Từ ngày 16/08/2021 Trung tâm bắt đầu mở lớp tập huấn “Triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19”. Mọi thông tin về lớp học xin liên hệ theo đầu số: 024.39717694 (số máy lẻ: 104).

Chi tiết công văn thông báo xem tại đây: 

TB_mo_lop_TH_trien_khai_TC_VX_phong_Covid-19.pdf

Kính mong nhận được sự ủng hộ của Quý cơ quan, đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn!

 


Các bài viết liên quan