Thông báo Trúng tuyển lao động hợp đồng đợt 01 năm 2021

Căn cứ kết quả phỏng vấn tuyển lao độnghợp đồng đợt 1 năm 2021, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo tới ứng viên trúng tuyển (có danh sách kèm theo).

Chi tiết danh sách xem tại đây:

2021_Danh_sách_ứng_viên_trúng_tuyển_HĐLĐ_đợt_1_2021.xls

Trong thời hạn chậm nhất là 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo này, ông (bà) trúng tuyểnphải đến hoàn thiện hồ sơ, nhận việc và ký kết hợp đồng lao độngtại Phòng Tổ chức cán bộ, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (sđt: 024.39716354).

Trường hợp ông (bà) không đến nhận việc theo đúng thời hạn thì kết quả trúng tuyển sẽ bị hủy bỏ.

Chi tiết nội dung thông báo xem tại đây: 

TB_trung_tuyen_LDHD_dot_1_nam_2021.pdf

Trân trọng thông báo!                  

 


Các bài viết liên quan