Thông báo mời báo giá dịch vụ đóng gói, tiếp nhận và vận chuyển bằng đường hàng không các loại vắc xin

Theo kế hoạch hoạt động năm 2022-2023, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - Chương trình Tiêm chủng quốc gia có nhu cầu đóng gói, tiếp nhận và vận chuyển bằng đường hàng không các loại vắc xin sử dụng trong chương trình tiêm chủng với nội dung yêu cầu tại Phụ lục kèm theo sau đây:

Thu_moi_Bao_gia.pdf

Quý đơn vị có thể tìm hiểu thêm thông tin tại văn phòng Chương trình Tiêm chủng quốc gia hoặc Phòng Hành chính - Vật tư - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Số 1 Yec xanh, Hà Nội, điện thoại: 024.38214680/ 024.39716356.

Thời gian nhận báo giá: trước 17 giờ 00 ngày 08/11/2022 tại phòng Hành chính Vật tư - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, số 1 Yec xanh, Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn.

 


Các bài viết liên quan