Thông báo Lịch họp của Hội đồng chức danh cơ sở

Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo Lịch họp của Hội đồng chức danh cơ sở năm 2020. 

Lịch họp chi tiết xem tại đây: 

Lich_hop_xet_HDGSCS.pdf

Trân trọng thông báo.


 


Các bài viết liên quan